top of page

DO TË DËSHIRON TË PJESËMARRJE

RECETA

Një shenjë ngjitjeje është e mirëseardhur, për arsye organizative, jo të detyrueshme  deri më 31 maj 2022, duke regjistruar_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf5 me emrin dhe emailin tuaj këtu.

Për të konfirmuar pjesëmarrjen tuaj në Festival është e nevojshme të plotësoni aplikacionin

siç kërkohet nga rregullorja , deri më 31 korrik 2022

bottom of page