top of page

Vendndodhja

Manastiri origjinal i themeluar në vitin 955 nga murgu bazilian S. Nilo di Rossano ka pësuar shumë ndërhyrje me kalimin e kohës. Studimet arkeologjike mbi transformimet arkitekturore dhe dëshmitë e mbijetuara mozaike, pikturale dhe skulpturore kanë bërë të mundur interpretimin e monumentit kompleks, i cili ruan të paprekur elegancën e tij, sepse është i mbarsur me kulturën artistike bizantine, por edhe një shembull i ndërtimit dhe dekorimit norman. sistemeve. Fabrika, tashmë e përbërë nga tre nefet, me orientim nga Lindja, ka dy hyrje të ndryshme nga ajo origjinale. Hapësirat e brendshme ndahen me dy kolona dhe gjashtë shtylla. Nga absida e lashtë normane, gjurmë të dukshme mbeten në dyshemenë e presbiterit aktual që lidhet me shekullin 17-18. Në mure ka afreske (shek. XII-XIII), me figura shenjtorë; në absidë paraqitja e Marisë në tempull. Dyshemeja, në opus sectile, ka katër mozaikë shumë të rafinuar që paraqesin figura misterioze zoomorfe, objekt studimesh dhe interpretimesh edhe sot.

bottom of page