top of page
festival b.png

HISTORIA

Festivali i Këngës Arbëreshe Ndër nismat e organizuara nga shqiptarët italianë për të mbrojtur dhe promovuar trashëgiminë e tyre të pasur dhe të veçantë kulturore, një vend të spikatur zë Festivali i Këngës Arbëreshe, si për përfshirjen masive të të gjithë komponentëve shoqërorë, ashtu edhe për punën e çmuar stimuluese. që realizon në drejtim të kërkimit dhe pasurimit gjuhësor-muzikor. Ideja e Festivalit – siç ka nënvizuar vazhdimisht juristi i ndjerë Giuseppe D’Amico, krijuesi i ngjarjes – lindi në vitin 1980 nga vëzhgimi se trashëgimia muzikore e arbëreshëve në thelb përbëhej nga “vjersha” (tradicionale). këngë) dhe se ishte e përhapur, sidomos tek të rinjtë, nevoja dhe dëshira për të prodhuar këngë të reja si në tematikë ashtu edhe në ritme. Festivali në gjithë këto vite ka prodhuar qindra këngë të reja, ka lançuar dhjetëra e dhjetëra autorë dhe interpretues. Por është bërë edhe “simboli” dhe “flamuri” i pasardhësve të Skënderbeut, një bashkësi e gjallë dhe moderne që ripërtërihet në traditë . 

bottom of page